DESCRIPTIO MOLDAVIAE PDF

The official position taken by the Wikimedia Foundation is that “faithful reproductions of two-dimensional public domain works of art are public. Descriptio Moldaviae. likes · 1 talking about this. Descriptio Moldaviae este emisiunea de calatorie realizata de Raluca Aftene pe TVR3 si TVR. Fasciculus:Moldova – Descriptio Mensura huius perspectionis: × elementa imaginalia. Aliae mensurae: × elementa imaginalia .

Author: Sazragore Shakaktilar
Country: Turks & Caicos Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 20 July 2017
Pages: 14
PDF File Size: 15.93 Mb
ePub File Size: 2.64 Mb
ISBN: 123-6-70820-439-9
Downloads: 18385
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fauzil

Tamen descritio in Ciliensi et Ismailensi agro habitant Christiani, quasdam adhuc vineas conservant, at vix tantum inde colligunt, quo suis subveniant necessitatibus. Metropolitam excipiebant episcopi Moldaviae et reliqui clerici.

This file has been identified as being free of known molaviae under copyright law, including all related and neighboring rights. Sues in Orheiensi agro descriotio pagum Tohatin inter Ikiel et Reut fluvios, non bifida, sed continua et fere equina ungula nascuntur: Retrieved from ” https: Ibi nulla arte ad purgandum sal opus est, si terram uno alterove cubito submoveas, purissimum, et christalli aut porphyri instar pellucidum sal, nullis terreis particulis interstinctum reperies.

Etenim si attentius adductam a nobis principum patriae nostrae recensionem inspexerit, sine hodego animadvertet. Public domain Public domain false false. Porro princeps in thysiasterio e regione portae, quae Imperatoria dicitur, flectere debebat genua, ac modaviae margini sanctae arae imponere, ubi Metropolita imposito eius capiti homophoro peces in coronatione orthodoxorum imperatorum legi solitas clara voce recitabat, eiusque frontem sacro chrysmate inungebat.

File:Moldova – Descriptio – Wikimedia Commons

Etenim statim post obitum sexti ab instaurata Moldavia principis. Conniverunt Turcae facile intestinis hisce dissidiis, quod praeviderent facilius postea pro ipsorum lubitu rectum iri exhaustos viribus quam integras et concordes.

Ceterum ipsius montis altitudo inde colligi potest, quod sereno coelo, sole ad occasum declinante, Akkiermanni, quae urbs LX horarum spatio ab eo distat, totus et tam distincte, ac si in propinquo esset positus, queat conspici, cui simile nescio possitne de aliis etiam celebratissimis montium cacuminibus exquiri.

Respondet ad haec princeps pro re nata, residentes suos et se ipsum favori et clementiae vesirii commendat, et his dictis eiusdem manum exosculatur. Demetrasco Cantacuzenusqui tunc temporis e Valachia exul Constantinopoli gemmariam exercebat, oblata Sultano fontana argentea, artificiose elaborata, Moldaviae principatum obtinuit. Colorem habet singularem, nec aliis vinis solennem, viridem nimirum, et quo antiquius est, eo viridiorem. Sed aliquoties plurimos ex illorum esu nimio morbos experti, ingentique, sine hostilibus armis, affecti clade cautius iam mercari didicerunt.

In radicibus montium Vranczienon procul a MiraMonasterio pietatis b. His comitibus Iassios proficiscitur, et in itinere incolarum conditionem exquirit, eorumque querelas audit et lites dirimit.

Sunt e ad flumen Ialpuh, haud procul ab ostio ipsius, alius urbis vetustioris vestigia, vulgo Tint [18] appellata. Ibi cum per latas ungulas fugere impediantur et in coeno haereant, a Tartaris hastis sagittisque petuntur, pars vivi capiuntur, pars occisi in illorum potestatem veniunt, quos inde pro rata benevolentia inter se moldavkae. Permission Reusing this file. Ex his unicus Ialpuh perpetuo fluit, reliqui omnes stagnorum magis quam amnium specimen prae se ferunt; quin et Cogilnik fontes per se habet descirptio, sed dum autumnalibus pluviis turget, rivulus aliquis dici potest, tota vero aestate siccus et aridus fossae instar manet, unde Tartarorum Budziak incolentium iumenta, non raro, aquarum penuria, suffocantur.

  CANON FAX JX200 MANUAL PDF

Subditos Imperatoris, bene et feliciter procedentis, defendas, iisque clementiam exhibeas, quid molddaviae parte inimicorum geratur accurate et diligenter explores et de iis certas notitias singulis momentis mittas, idque totis viribus cunctisque facultatibus procures. Quae incepta Vici fasciculo utuntur: Soli ibi patent e terra constructi muri, unde forsitan haud sine ratione ad Tartarorum impetus repellendos ab incolis antiquitus factos fuisse existimemus.

Georgius GigaAlbanus, cum Stephani Kapukiehaia sive in aula othmannicae residens esset, a Turcis princeps Moldaviae datur. Mexico has years, Jamaica has 95 years, Colombia has 80 years, and Guatemala and Samoa have 75 years. Confirmant hoc praeter alia, ratio structurae murorum in plerisque civitatibus, qui certe, exceptis paucis, quos ob Tartarorum incursiones recentius opus videri supra indicavimus, non aliam nisi romanam architecturam referunt.

Si quem morte, verberibus, exilio, bonorum confiscatione reum pronunciaverit, licet id iniuste et tyrannice factum fuerit, rogare quidem et supplices offerre libellos possunt illi quorum interest, nemo tamen contradicere, aut quominus decretum principis ratum sit, resistere: Coniugi principis, si quam habebat, eosdem honores deferebant in gynecaei praetorio baronum uxores, praeter coronationem, quae, ut ecclesiastica res, foeminae non tribuebatur.

In eo Focszaniioppidulum ad amnem Milcow, in Valachiae finibus situm, cuius starosta [9] illius provinciae rebus prospicit.

File:Dimitrie Cantemir – portrait from Descriptio Moldaviae, 1716.jpg

Ab hoc gradu secundum habetur quod Hussi in Falciensi agro producitur, tertium Odobestiense in Putnensi provincia ad Milcoviam flumen, quartum Necorestiense in Tecucziensi regione ad Siretum, quintum Greciense in Tutovensi agro ad Berhecz amnem, sextum denique quod in eadem ditione Costestienses campi protrudunt, ut alia ignobiliora innumera loca omittam. In circumiacientibus collibus subinde conspiciuntur equorum, canum alarumque rupibus impressa vestigia, haud aliter ac si ingens equestris exercitus ibi aliquando transiisset.

Hac licentia accepta, vesirius, si occulte rem vult agere, et si metus est, ne princeps, cognito suo infortunio, in christianas provincias transeat, noctu, sin autem tale descriptko timeatur, interdiu principatus candidatum ad aulam desriptio, ubi a kiehaiabeg supremi vesirii honorifice excipitur, et in ipsius conclave, quod in vesirii aula singulare habet, deducitur, ibique considere iubetur.

Alveo satis arcto in Tyratem prope huius ostia se exonerat, sed tot et tantis paludibus circumdato, ut eius latitudo, quoad pedibus iter negatur, ultra duo milliaria italica se extendat.

  K660I MANUAL PDF

Soli Tartari Nogacenses, quibus in Bassarabia Turcae sedes dederunt, crebris vel in media pace incursionibus Moldaviam vexarunt, ac ad eam, quae nunc est, paupertatem redegerunt. Disparuit illico sub ipsius filio Bogdano praecipuus gloriae Moldavicae radius, absoluta Principis potestas, eique annexa belli pacisque iura, posteaquam Turcis fidem suam princeps obstrinxisset, et in feudi cognitionem quatuor aureorum millia Sultano quotannis solvere promisisset.

Retrieved from ” https: Alioquin Tu novisti nimirum quid Te maneat. Avenae non aeque ac reliquarum segetum foecunda mater est Moldavia, nec adeo magnus usus. Nulli enim basi imposita est ea statua, sed cum reliqua rupe concreta cohaeret, a ventre tamen et dorso libera: Dragosslicet eius genealogiam nostri annales non deducant, e regia tamen veterum Moldaviae stirpe, patre BogdanoIoannis filio, a quo principes omnes semper Ioannes suis in titulis scribi solent, ortum fuisse, constans apud nos est traditio; cui tanto magis habenda videtur fides, quod vix credi possit, plebeium, vel tanto cum comitatu ad venatum, qui detegendae Moldaviae occasionem dedit, exire, aut reliquos populares suos, ut sequerentur, persuadere potuisse; successit ei filius.

Solent et christianorum regum et rerumpublicarum legati, praesertim si ante cum eo principe habuerint consuetudinem, vel ipsi vel per suos interpretes ipsi congratulari.

Cum enim quae occasum spectant Moldaviae provinciae non adeo segetibus producendis aptae sint, sola est ovium cura, quae illarum partium incolas occupet, victumque illis largiatur. In ea tamen Moldavos id semper observasse, ut defuncti principis filiorum aut cognatorum aliquis princeps crearetur. Hanc constituto tempore cum melle eximunt custodes, et quod ambrae fere odorem habeat, solaribusque radiis resistat, maiori pretio vendunt. Princeps, si linguae turcicae usum habet, ipse ad haec breviter tali fere formula respondet: Perge salvus bona cum valetudine, et Deus opus tuum facile reddat.

Hunc in finem alveariorum custodes, si quod novum examen cum suo rege collectum vasi eiusmodi imponunt, consulto illud perforant multisque in locis fissuras faciunt.

Nam illius loco hordeum equis in pabulum datur. Totrussnon minoris rapiditatis fluvius, haud procul a Bistriza fontes habet. Sani tamen vitam plerumque ducunt, eoque vitae brevitas illis compensatur, quod sine morbis, qui [1] habent, alacrius transigere possint. Totam denique seriem claudunt iskiemne agasi, et sandziak agasi cubicularii, et si qui alii ignobiliores itineris debent esse comites. Romanian anthropologist, linguist, historian, philosopher, composer and cartographer.

Hinc et quotannis istarum ovium TurcisKyvirdzik dictarum plusquam LX millia per Graecos mercatores Constantinopolim pro sultani culina adducuntur. Mortuus principatum tradidit filio.